OPWS

OPWS czyli Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) są zbiorem norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji.

W 2010 r. Polska Izba Spedycji i Logistyki opracowała kolejną wersję (poprzednią stworzono w 2002 r.) Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych – wzorca umownego mającego zastosowanie przy umowach spedycji.  Poniżej możecie Państwo pobrać najnowszą jego wersję zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

  Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010

Polski