AEO - UPRZYWILEJOWANY PRZEDSIĘBIORCA (AEO) - NOWA SZANSA NA RYNKU

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO - Z ANG. AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r. oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.). Przepisy zostały ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów pozawspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to nic innego jak szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO będą skrupulatnie weryfikowane przez służby celne. Kryteria oceny odnoszą się pośrednio do wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000). Po spełnieniu tych kryteriów służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Przepisy AEO zostały skierowane do podmiotów gospodarczych reprezentujących wszystkie części łańcucha dostaw: producent, eksporter, spedytor, podmiot prowadzący skład, agent celny, przewoźnik i importer. Jedynymi warunkami jest konieczność bycia przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów celnych oraz posiadanie siedziby na obszarze celnym UE (wyjątek tu stanowić mogą między innymi przewoźnicy morscy i lotniczy).

Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, a stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Jednak to wolny rynek wymusza konieczność ciągłego doskonalenia działania. Dlatego też wychodząc naprzeciw naszym klientom, chcąc ułatwić im wiele procedur w tym trudnym zagadnieniu logistycznym, nasza firma
IT-LOGISTICS Sp. z o.o. uzyskała status Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO.
Nasz numer certyfikatu to:PL AEOC320000110047 wydany w dniu 22.12.2011.

KORZYŚCI DLA POSIADACZA CERTYFIKATU
Posiadacz świadectwa AEO w zależności od rodzaju statusu korzysta z następujących ułatwień:

  • będzie podlegał mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania go do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
  • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

KRYTERIA JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ

  • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
  • udokumentowaną wypłacalność,
  • odpowiednia standardy bezpieczeństwa i ochrony.
Polski