BCT

Bałtycki Terminal Kontenerowy

ul. Kwiatkowskiego 60
81-127 Gdynia

Urząd Celny w Gdyni
Oddział Celny Baza Kontenerowa, PL 321030
ul. Kwiatkowskiego 60,
81-127 Gdynia
tel. (058) 6667501

Polski