INCOTERMS w transporcie morskim - EXW

Incoterms są obecnie najpopularniejszymi formułami handlowymi stosowanymi w kontraktach międzynarodowych. Najbardziej aktualna wersja Incoterms opublikowana została w 2010 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2011. Na drodze wieloletniej praktyki formuły te uległy ujednoliceniu. Ich kodyfikacją zajęła się już w latach 30.Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC). Stworzyła ona tzw. Incoterms (International Commercial Terms).

Incoterms 2010 dzielą się na 4 grupy, które oznaczone są jako E, F, C i D. Podział ten wskazuje stopień odpowiedzialności i ryzyka, które ponoszone są przez importera i eksportera podczas dokonywania transakcji. W dodatku, wśród formuł Incoterms wyróżnia się formuły loco i franco. Formuły loco wskazują, iż eksporter powinien wystawić towar importerowi w miejscu jego wyprodukowania lub tam, gdzie dany towar znajduje się w chwili zawarcia kontraktu. Formuły franco określają natomiast miejsce, do którego eksporter musi dostarczyć towar, ponosząc przy tym koszt i ryzyko z tym związane.

Najważniejsze zmiany Incoterms 2010 w stosunku do Incoterms 2000:
- Ilość warunków została zmniejszona z 13 do 11
- Rezygnacja z reguł DEQ, DES i DAF
- DEQ (Delivered Ex Quay – dostarczone na nabrzeżu) – zostaje zastąpiona przez DAT (dostarczone do terminalu).
- DES (Delivered Ex Ship – dostarczone na statku) oraz DAF (Delivered At Frontier – doręczone na granicę) – zostają zastąpione warunkiem DAP (Delivered at Place – dostarczone w miejscu).

Poniżej kilka przykładów INCOTERMS 2000 oraz do pobrania skrócona wersja 2010.

 
 
 
 
 
Koszty i ryzyko sprzedającego Koszty i ryzyko kupującego
GRUPA E - pełna gestia transportowa importera; sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania (fabryce, magazynie ...);

EXW - Ex Works (... named place) [2 zakładu (... oznaczone miejsce)] kupujący posiada pełną gestię transportową; organizuje transport, ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie dostawy; sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania; sprzedający nie ma obowiązku odprawy celnej eksportowej i załadunku towaru na środek transportu;

Polski