Rodzaje kontenerów

Standaryzowane do długości 20 stóp (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU) mogą mieć również długość 30, 40 lub 45 stóp. Obecnie kontenery są najpopularniejszą jednostką ładunkową w transporcie zarówno lądowym, jak i morskim, dzięki łatwości przeładunku i transportu. Wewnątrz kontenera zazwyczaj umocowane są haki i punkty zaczepień. Maksymalna ładowność kontenera zazwyczaj nie przekracza
28 ton.

Ze względu na przeznaczenie i budowę rozróżniamy następujące typy kontenerów:

 • kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia – general purpose "dry van" – przeznaczony do przewozu: towarów w opakowaniach kartonowych, paczkach, skrzyniach, workach, balach, paletach, bębnach.
 • kontener o podwyższonej wysokości – high cube
 • kontener o podwyższonej wysokości i szerokości – high cube palletwide - do przewozu europalet
 • kontener o kontrolowanej temperaturze – temperature controlled – do przewozu ładunków w temperaturze od –25 °C do +25 °C, oprócz kontenerów klimatyzowanych wśród nich wyróżnia się inne:
  • kontener chłodniczy – refrigerated container
  • kontener izotermiczny – insulated container
  • kontener ogrzewany – heated container
  • kontener termiczny – thermal container
  • kontener termiczny mechanicznie chłodzony – mechanically refrigerated container
 • kontener z otwartym dachemopen top "bulktainers" – przeznaczony do przewozu ładunków masowych, maszyn,
 • kontener o bokach otwartychopen side – do przewozu ponadnormatywnych ładunków,
 • kontener z otwartym dachem i bokiemflushfolding flat-rack container – dla ładunków ciężkich i gabarytowych,
 • kontener platformaplatform container – jw., posiadają wytrzymała podłogę dla ładunków o dużych naciskach punktowych,
 • kontener z wentylacjąventilated container – do przewozu ładunków organicznych,
 • kontener cysternatank container – do przewozu ładunków płynnych,
 • kontener o podłodze tocznej rolling floor – przeznaczony dla trudnych do przemieszczenia ładunków,
 • kontener do przewozu gazówGas Bottle
 • kontener agregatGenerator – mieszczący w sobie urządzenia gotowe do pracy np. zespoły prądotwórcze, stacje uzdatniania wody, radiostacje itp.,
 • kontener składanyCollapsible ISO
 • kontener o zdejmowalnej obudowie (ścianach wraz sufitem) – Swapbody

Rozmiary kontenerów

Polski