Klauzule ubezpieczeniowe

Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone drogą morską, lądową i lotniczą, będące przedmiotem kontraktu handlowego, których spedycję wykonuje Ubezpieczający.

Odpowiedzialnością  objęte są szkody polegające na zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia w zakresie i wskutek przyczyn określonych w klauzulach ubezpieczeniowych , które znajdziecie Panstwo poniżej :

Institute Cargo Clauses (A)  1/1/82 – ICC A 1/1/82

Institute Cargo Clauses (B) 1/1/82 -- ICC A 1/1/82

Institute Cargo Clauses (C) 1/1/82 -- ICC A 1/1/82

Na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela, po uzgodnieniu dodatkowych warunków i za opłatą dodatkowej składki, mogą być. włączone do umowy ubezpieczenia dodatkowe ryzyka:

Institiute War Clauses (cargo) 1/1/82  (dotyczy wyłącznie ładunków przewożonych
drogą morską)

Institiute Strike Clauses (cargo) 1/1/82

Możliwość i ewentualne warunki objęcia ochroną ryzyka wojny i strajków wg Institute War Clauses (cargo) 1.1.82 oraz wg Institute Strikes Clauses  (cargo) 1.1.82 dla krajów i regionów z listy wymaga każdorazowego potwierdzenia.

Lista krajów o podwyższonym ryzyku politycznym

Polski